Za celé dlouhé roky, co v Česku a na Slovensku elektronické cigarety běžně používáme, nebylo v této souvislosti hlášeno žádné onemocnění nebo úmrtí. Nikdy! V celé Evropě nikdy. Až nedávno v USA. Onemocněly a zemřely už desítky osob, a jejich smrt byla přičtena na vrub elektronické cigaretě. Mediální hysterie pohltila laickou veřejnost a přenesla se i do vaperské komunity. Že je všechno lež, se ukázalo záhy. S elektronickou cigaretou a vapingem celá kauza nemá nic společného.

Konečně snad už pohasínající hysterii však někteří jedinci dál přiživují a šíří další a další mýty, které je třeba uvést na pravou míru.

Mýtus: Tabák obsahuje aditiva, je plný jedů!

Každý tabák určený ke kouření prošel před uvedením na trh laboratorními testy a byl schválen do prodeje jako bezpečný, protože sám o sobě neobsahuje žádné zdraví škodlivé nebo životu nebezpečné složky. Obsahovat je prostě nesmí. Nařizuje tu zákon, a to celoevropsky. Lidé se přesto dál straší aditivy, ale co to jsou ve skutečnosti aditiva?

Aditiva jsou prosté přísady – to je český výraz, místo něhož se u nás kdo ví proč v tématice kouření/nekouření uchytil anglický aditives/aditiva.

Pod pojmem aditiva/přísady nehledej jedy! Jsou to byliny, koření, ovoce a nebo zvlhčovadla jako je propylenglykol. Je ale i mnoho tabáků bez aditiv a prodávají se jako čistě přírodní, nijak neupravované a vlhčené jen vodou. Na trhu jsou desítky druhů mnoha značek.

Typickým příkladem takové přísady/aditiva je ambrozie, bez níž by nevzniklo mnoho špičkových a oblíbených druhů tabáku značky Mac Baren. Nebo vanilka. Nebo bourbon whisky – bez ní by nevznikl proslulý tabák Borkum Riff!

A další mýtus: Macerací kapalina absorbuje jedy z tabáku!

Procesem macerace nemůže vzniknout nic, co nebylo v použitých surovinách a jak jsme si právě vysvětlili, v nich není nic, co do nich nepatří. Už jsme si řekli, že tabák nesmí obsahovat žádné přísady, které nejsou pro jeho výrobu zcela zásadní a které by mohly být zdraví škodlivé.

Viz paragrafy na konci textu.

Anonymní kritik tabákových macerátů nepotřebuje argumenty, vystačí si se seznamem aditiv údajně obsažených v tabáku, který vypadá takto:

  • Uhličitan vápenatý (E 170): zlepšuje poréznost a hoření cigaretového papíru.
  • Benzoát sodný (E 211): konzervuje nekvalitní tabák.
  • Hydroxid sodný (E 524): odstraňuje hořkou chuť.
  • Butylhydroxyanisol (E 320): působí proti plísním, konzervuje tabák.
  • Hexamethylentetraamin (E 239): součást lepidel cigaretových papírků a filtrů.
  • Oxid titaničitý (E 171): zběluje popel.
  • Dusičnan draselný (E 252): zlepšuje hoření a dává popelu soudržnost.

Pozorný a vnímavý čtenář ale nemusí seznam studovat, aby na první pohled viděl nesrovnalosti. Co má cigaretový papír nebo filtr společného s tabákem? A kdo by si dovolil tabák v ceně 13 britských liber za 30 gramů označit za nekvalitní? Kde by se v kvalitním tabáku vzala plíseň? Nakonec zjistíte, že se jedná o doslovný výčet z devět let starého článku o cigaretách v bulvárním deníku Aha! Inu, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

A další mýtus: Odpařováním v e-cigaretě vznikají jedy!

Procesem odpařování v elektronické cigaretě kapalina nemění vlastnosti, jako je tomu u procesu hoření, takže ani tam nemůže vzniknout nic, co v kapalině (e-liquidu) předtím nebylo. To je prokázaná skutečnost a zatím nikdo neprokázal opak.

Je to prosté. Cokoliv, co obsahuje cigaretový dým a co bylo označeno jako nebezpečné, všechny ty rakovinotvorné látky obsažené ve spalinách, které si tady nemusíme vyjmenovávat, vznikají během procesu hoření. A to se elektronických cigaret vůbec netýká.

A další mýtus: Tabákový extrakt se vyrábí extrakcí ze zelených tabákových listů, ne macerací!

Nikoliv. Extrakcí ze zelených tabákových listů se izoluje nikotin. Tabákový extrakt se vyrábí prostou macerací za studena a vyrábějí ho tak všichni úspěšní výrobci, La Tabaccheria nebo Black Note nevyjímaje. Není to žádné tajemství, uvádějí to dokonce na svých webech. Macerace za studena je jedním z mnoha možných způsobů extrakce a každý z těch způsobů je používán pro jiný účel.

Argument, že tabákový macerát je vhodný leda k hubení škůdců ve skleníku už je skutečně vrchol trapnosti. K hubení škůdců se skutečně používá tabákový výluh, získaný ovšem naprosto odlišným způsobem extrakce.

Bylo by záhodno mírnit další šíření internetových poplašných sdělení. Nemyslíte?

Vaping je sice neřest, ale především je to koníček a radost.

Nenechme si to už nikým kazit.


Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy Ministerstva zemědělství (2018)

Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky
§ 12

(1) Výrobce nesmí k výrobě tabákových výrobků užít

a) jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,

b) zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem, které zejména vytvářejí dojem zdravotní prospěšnosti tabákového výrobku, způsobují zbarvení emisí, usnadňují vdechování nebo příjem nikotinu nebo zvyšují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku.

(3) Zakazuje se uvádět na trh tabák určený k orálnímu užití.

(4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí a tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí.

(5) Pro výrobu cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret lze použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují

a) návykovost, kterou se rozumí farmakologická schopnost látky způsobit závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, popřípadě obojí,

b) toxicitu, kterou se rozumí míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici, nebo

c) karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti.

§ 13a

(1) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem jsou povinni zajistit provedení komplexní studie pro každou přísadu.

(2) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu jsou povinni zajistit vypracování zprávy o výsledku studie podle odstavce 1 a předají ji v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi.

(3) Na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Evropské komise výrobce nebo dovozce uvedený v odstavci 1 neprodleně předloží žadateli v elektronické podobě dálkovým přenosem dat dodatečné informace ohledně přísady uvedené v prioritním seznamu, které jsou součástí zprávy.

(4) Malé a střední podniky, které jsou vymezeny v doporučení Komise 2003/361/ES, jsou vyňaty z povinností podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o přísadě uvedené v prioritním seznamu vypracována jiným výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní seznam přísad najdete ZDE.

Nejnovější články

Zanechat komentář

Rychlý kontakt

Tento formulář použijte v případě, že máte dotaz nebo speciání přání.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt
0

Začněte psát a stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání

echa 1eroll mac