Obchodní podmínky internetového obchodu Můj tabáček, dále jen „prodávající“

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, jako provozovatelem internetového obchodu a kupujícím, tedy objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

 

Vymezení pojmů

  • prodávající“: Ondřej Hrčiak, Winstona Churchilla 1328/9, 40001 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 63746549, tel.: 605 113 584.
  • internetový obchod“: Můj tabáček není maloobchodem nebo velkoobchodem a nezabývá se přeprodejem zboží. Jedná se o internetovou stránku výrobce a nabízené produkty jsou kompletovány, baleny a odesílány vždy jen na základě objednávky kupujícího. 
  • kupující“ nebo také („objednatel“):  fyzická osoba starší 18ti let, která je konečným spotřebitelem.
  • zboží“:  položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu), až na možné výjimky v sekci „bazar“ u kterých je to výslovně uvedeno, jsou vlastnoručním výrobkem prodejce. Finalizace produktů se uskutečňuje vždy až na základě objednávky uskutečněné kupujícím – konečným spotřebitelem. Produkty nejsou dodávány do běžné maloobchodní prodejní sítě, nejsou tedy dostupné v jakékoliv kamenné či internetové prodejně mimo internetovou stránku výrobce. 

 

Ceny

Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě.

Prodávající není plátce DPH. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky (položky) v případě chybně uvedené ceny. V takovém případě bude kupující s tímto obeznámen, jakmile bude tato skutečnost prodávajícím zjištěna.

 

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Prohlašuje zároveň, že je osobou starší 18ti let.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud kupujícímu kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nedojde, je třeba prodávajícího kontaktovat.

Objednávat zboží lze rovněž e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

 

Dodání zboží a lhůty

Zboží je běžně dodáno do 3 – 5 pracovních dnů Českou poštou nebo prostřednictvím Zásilkovny.

V případě nedostupnosti objednaného zboží bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě výroby zboží je dodací lhůta 1 – 2 týdny.

V tomto případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí za předpokladu že tak bude učiněno ihned po oznámení prodávajícím o této nedostupnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky  (neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno kupujícím neprodleně oznámit e-mailem na adresu hrciak@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

 

Účtování dopravného

Zboží je odesíláno doporučeně Českou poštou nebo prostřednictvím Zásilkovny podle výběru kupujícího.

Osobní odběr – po dohodě si jej kupující vyzvedne na adrese uvedené v kontaktech.

Pokud kupující požaduje výměnu za jiné zboží, bude kupujícímu naúčtováno ještě jednotné poštovné a balné 80,- Kč.

Pokud vznikne chyba na straně prodávajícího, poštovné a balné zákazník neplatí.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen dle aktuálních ceníků dopravce.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze stornovat  e-mailem nebo případně telefonicky pokud nebyly splněny prodávajícím slíbené termíny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane být dostupné.

O případném stornu objednávky bude kupující informován e-mailem.

Pokud již hodnotu objednaného zboží kupující ve stornované objednávce uhradil, bude kupujícímu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Zboží musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

Doručit zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady.  Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet nebo složenkou do 14 dnů ode dne doručení zpět prodávajícímu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním neotevřeném obalu, musí být nepoškozené a kompletní.

Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím. V takovémto případě pojistné plnění obdrží kupující a prodávající je zbaven povinnosti vracet jakékoli finanční nebo jiné vyrovnání z důvodu nenavrácení zboží v původním nepoškozeném stavu. Zboží tak zůstane kupujícímu bez nároku na vrácení peněz.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas prodávajícímu k uchování jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě. Více na stránce „Ochrana osobních údajů“.

Rychlý kontakt

Tento formulář použijte v případě, že máte dotaz nebo speciání přání.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt
0

Začněte psát a stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání